November 10, 2020
News & Events logo

Reviving the Sunnah of the Holy Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) for seeking rain and supplication to God Almighty, Awfaz Global Schools students performed Istisqaa prayer (rain seeking).

إحياء لسنة الرسول الكريم محمد ﷺ طلبا لنزول الغيث وتضرعًا إلى الله تعالى، أقامت مدارس أوفاز العالمية صلاة الاستسقاء بمشاركة طلابنا الشباب.  

“اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريئًا، مريعًا، نافعًا، غير ضارٍّ، عاجلاً، غير آجلٍ”